مبانی سیستم‌های نهفته و بی‌درنگ

پاییز ۱۴۰۱

 • ۲۹

  دانشجو
 • ۳

  دستیار آموزشی
 • ۲۰+ ساعت

  محتوای آموزشی

این صفحه شامل اطلاعات درس مبانی سیستم‌های نهفته و بی‌درنگ ترم پاییز ۱۴۰۱، ارائه‌شده توسط دکتر سید حسین عطارزاده نیاکی در دانشگاه شهید بهشتی است.

آن‌چه در این درس خواهید آموخت
 • آشنایی با سیستم‌های نهفته و بی‌درنگ
 • آشنایی با طراحی مدل‌بنیان
 • آشنایی یا سیستم‌های عامل بی‌درنگ
 • آشنایی با کیفیت، امنیت و ایمنی سیستم‌های بی‌درنگ
 • و...

کلاس‌های حل تمرین

 • ۱ جلسه (تا کنون)
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.

تقویم درس

تیم ما

دکتر سید حسین عطارزاده نیاکی
دکتر سید حسین عطارزاده نیاکی
استاد درس
احمد صالح اصفهانی
احمد صالح اصفهانی
دستیار آموزشی
امین شفیعی
امین شفیعی
دستیار آموزشی
حمیدرضا صفاری
حمیدرضا صفاری
دستیار آموزشی