نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

پاییز ۱۴۰۱

 • ۵۲

  دانشجو
 • ۷

  دستیار آموزشی
 • ۲۰+ ساعت

  محتوای آموزشی

این صفحه شامل اطلاعات درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها، ترم پاییز ۱۴۰۱، ارائه‌شده توسط دکتر رامک قوامی‌زاده در دانشگاه شهید بهشتی است.

آن‌چه در این درس خواهید آموخت
 • آشنایی با زبان‌های منظم
 • آشنایی با ماشین‌های پذیرنده متناهی
 • آشنایی با زبان‌های مستقل از متن
 • آشنایی با زبان‌های حساس به متن و ماشین تورینگ
 • و...

کلاس‌های حل تمرین

 • ۱۲ جلسه (تا کنون)
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.

تقویم درس

تیم ما

دکتر رامک قوامی‌زاده
دکتر رامک قوامی‌زاده
استاد درس
نیما حیدری‌نسب
نیما حیدری‌نسب
دستیار ارشد
پارسا نوری
پارسا نوری
دستیار آموزشی
پوریا زمان‌وزیری
پوریا زمان‌وزیری
دستیار آموزشی
زهرا استاد محمدی
زهرا استاد محمدی
دستیار آموزشی
فائزه سرلکی‌فر
فائزه سرلکی‌فر
دستیار آموزشی
زهرا طیبی جزایری
زهرا طیبی جزایری
دستیار آموزشی
امیررضا راعی
امیررضا راعی
دستیار آموزشی