یادگیری ماشین

پاییز ۱۴۰۱

 • ۵۷

  دانشجو
 • ۶

  دستیار آموزشی
 • ۲۰+ ساعت

  محتوای آموزشی

این صفحه شامل اطلاعات درس یادگیری ماشین ترم پاییز ۱۴۰۱، ارائه‌شده توسط دکتر حامد ملک در دانشگاه شهید بهشتی است.

آن‌چه در این درس خواهید آموخت
 • آشنایی با پایتون و کتابخانه‌های مرتبط
 • آشنایی با مقدمات یادگیری ماشین
 • آشنایی یا شبکه‌های عصبی و پردازش تصویر
 • آشنایی با الگوریتم‌های تکاملی
 • و...

کلاس‌های حل تمرین

 • ۷ جلسه (تا کنون)
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.

تقویم درس

تیم ما

دکتر حامد ملک
دکتر حامد ملک
استاد درس
امیر حلاجی بیدگلی
امیر حلاجی بیدگلی
دستیار ارشد
امیرحسام بلندی
امیرحسام بلندی
دستیار آموزشی
متین زیودار
متین زیودار
دستیار آموزشی
مهتاب سرلک
مهتاب سرلک
دستیار آموزشی
امین شفیعی
امین شفیعی
دستیار آموزشی
حمیدرضا صفاری
حمیدرضا صفاری
دستیار آموزشی