مبانی یادگیری ماشین

بهار ۱۴۰۲

 • ۲۳

  دانشجو
 • ۷

  دستیار آموزشی
 • ۲۰+ ساعت

  محتوای آموزشی

این صفحه شامل اطلاعات درس یادگیری ماشین ترم بهار ۱۴۰۲، ارائه‌شده توسط دکتر حامد ملک در دانشگاه شهید بهشتی است.

آن‌چه در این درس خواهید آموخت
 • آشنایی با پایتون و کتابخانه‌های مرتبط
 • آشنایی با مقدمات یادگیری ماشین
 • آشنایی یا شبکه‌های عصبی و پردازش تصویر
 • آشنایی یا الگوریتم‌های یادگیری بانظارتی و بدون نظارتی
 • و...

کلاس‌های حل تمرین

 • ۱۲ جلسه (تا کنون)
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.
 • اطلاعات کلاس‌ها به‌زودی اضافه می‌شود.

تقویم درس

تیم ما

دکتر حامد ملک
دکتر حامد ملک
استاد درس
امیر حلاجی بیدگلی
امیر حلاجی بیدگلی
دستیار ارشد
متین زیودار
متین زیودار
دستیار آموزشی
امیرمسعود شاکر
امیرمسعود شاکر
دستیار آموزشی
فائزه سرلکی‌فر
فائزه سرلکی‌فر
دستیار آموزشی
محمدرضا محمدزاده اصل
محمدرضا محمدزاده اصل
دستیار آموزشی
زهرا ختن‌لو
زهرا ختن‌لو
دستیار آموزشی
مهدی معصوم‌پور
مهدی معصوم‌پور
دستیار آموزشی